• Technik Ochrony Środowiska ze specjalizacją DDD w Niepublicznym Policealnym Studium
  • Ochrony Środowiska Towarzystwa Oświatowego w Warszawie.
  • Podstawy współczesnej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Program zabezpieczania obiektów przed szkodnikami i ich dokumentacja.
  • Nowoczesne metody ochrony obiektów przed szkodnikami.
  • Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji.
  • Rola DDD w ochronie zdrowia publicznego i bezpieczeństwie produkcji żywności.
  • Szkolenie w zakresie BHP dla pracowników.
  • Integrowane metody zwalczania komarów.
  • Elektroniczny monitoring aktywności szkodników i jego dokumentacja. Narzędzia IoT w DDD.
  • Wyzwania w zwalczaniu insektów ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni porowatych – przełomowa formulacja K-Othrine Partix